kudikeliai.lt kudikeliai.lt

Skubios pagalbos tel. 865775240

Tel. (8 46) 49 01 90

El. paštas: kudikiu.namai@gmail.com

 

Visus maloniai kviečiame

Visus maloniai kviečiame š.m. spalio 30 d. 18 val. dalyvauti šv. Kazimiero bažnyčioje vyksiančiose mišiose už visus įstaigos mirusius ir gyvuosius darbuotojus bei globotinius.

Kas be vilties mes? - Tik tuščia vieta!               

Kaip tuščia tampa po mirties prie stalo.          

Mes be vilties – tamsi naktis,                             

Kurioj šėšėliai vaikšto paslaptingi.                   

Mes be vilties – diena be saulės,                              

Kuri žolės gyvenimui prikelt negali,

Benamis šuo, kurs alkanas tik laukti gali.

Tad neapleiski mus Viltie!

Jog mes netaptumėm vilties šėšėliais,

Kaip šuo benamis ar sutrypta žolė.

Tik neapleiski mus Viltie!

(R.Freitakienė)