kudikeliai.lt kudikeliai.lt

Skubios pagalbos tel. 865775240

Tel. (8 46) 49 01 90

El. paštas: kudikiu.namai@gmail.com

 

Skirkite 2 %

Maloniai prašome skirti 2 procentus pajamų mokesčio Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namams. Jeigu nuspręsite mus paremti, užpildykite žemiau pateiktą formą:

Paramą galite pervesti, užpildę Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos prašymo formą (FR0512 02 versija):

1. Elektroniniu būdu (per naudojamo elektroninio banko prieigą);

2. Užpildytą prašymo formą galite tiesiogiai įteikti savo gyvenamos vietos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos teritorinio skyriaus darbuotojui;

3. Voką su užpildyta prašymo forma galite išsiųsti paštu savo gyvenamosios vietos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos teritoriniam skyriui . 

Klaipėdos gyventojų skyriaus adresas: Taikos pr. 28, LT - 91220 Klaipėda.

 

Prašymo pildymo taisyklės:

1. Formos viršuje įrašykite savo vardą, pavardę, asmens kodą, gyvenamąją vietą ir telefoną, pildymo datą (jokių kitų savo asmeninių duomenų nurodyti nereikia)

2. Mokestinis laikotarpis 2015

3. Gavėjo tipas (E1 laukelis formoje): 2

4. Gavėjo identifikacinis numeris (kodas) (E2 laukelis formoje): 290470820

5. Mokesčio dalį skiriu vienetams, turintiems teisę gauti paramą (6S laukelis formoje): pažymėti X

6. Mokesčio dalies dydis (E4 laukelis formoje): 2%

Pastaba: E5 laukelis prašymo formoje pildomas, nusprendus pajamų mokesčio dalį skirti paramos gavėjui ilgiau kaip vienerius metus. Tokiu atveju E5 laukelyje turi būti įrašomi laikotarpio pabaigos metai, t. y. paskutinis mokestinis laikotarpis, kurio pajamų mokesčio dalį prašoma pervesti. E5 laukelyje įrašomas laikotarpis neturi būti ilgesnis kaip 5 metai.

2% pervedimo formai reikalinga programa „ABBYY eFormFiller 2.5 v6“ programos versiją diegimui į savo kompiuterį (.zip formatu) galite atsisiųsti čia.

Bankiniai rekvizitai

Norėdami suteikti paramą Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namams:
Gavėjas: Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namai, Turistų g. 28, LT-92282, Klaipėda
Įmonės kodas: 290470820
Gavėjo bankas: AB Swedbank, Konstitucijos pr. 20A, 03502 Vilnius
Banko kodas: 73000
Gavėjo sąskaitos Nr. LT53 7300 0100 0233 1855
 
The contacts for Klaipeda‘s Baby Home support:
Bankas korespondentas (EUR): DEUTSCHE BANK AG, Frankfurt
(Correspondent Bank) SWIFT kodas: DEUTDEFF
Nostro sąsk. Nr. 100-947671400
Bankas korespondentas (USD): Deutsche Bank Trust Company Americas
(Correspondent Bank) (Bankers Trust Company), Niujorkas
SWIFT kodas: BKTRUS33
Nostro sąsk. Nr. 04-409-022
Gavėjas: Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namai,
(Beneficiary) KLAIPEDA‘S BABY HOME
Turistų g. 28, LT-92282, Klaipeda,
Lithuania
Įmonės kodas: 290470820
(Company code)
Gavėjo bankas: AB Swedbank, Konstitucijos pr. 20A, 03502 Vilnius
(Beneficiarys‘s ACC No.) SWIFT: HABA LT 22
Gavėjo sąskaitos Nr. LT53 7300 0100 0233 1855