kudikeliai.lt kudikeliai.lt

Skubios pagalbos tel. 865775240

Tel. (8 46) 49 01 90

El. paštas: kudikiu.namai@gmail.com

 

Vaiko kelias į gražią kalbą

Projektas tarptautinis

Projekto tikslas: ankstyvajame amžiuje sudaryti palankias sąlygas ankstyvosios vaikų kalbos sutrikimų prevencijos taikymui kalbos ugdyme: ugdyti vaikų kalbą remiantis ir vadovaujantis   kalbos ugdymo modeliu, naudojant inovatyvius (kūrybiškus) metodus.

 

Projekto uždaviniai:

 

1. Ieškoti inovatyvių prevencinių darbo būdų, siekiant sėkmingo kalbos vystymosi ankstyvajame ikimokykliniame amžiuje.

2. Mokyti vaikus taisyklingo kalbos garsų tarimo, lavinti smulkiąją ir bendrąją motoriką, ugdyti taisyklingo kvėpavimo įgūdžius, turtinti žodyną ir skatinti kalbos raiškos plėtotę vadovaujantis kalbos ugdymo modeliu.

4. Ugdyti vaikų gebėjimą išreikšti jausmus, skatinti juos pasitikėti savimi, sudaryti palankias sąlygas teigiamų emocijų išgyvenimui.

5. Sutelkti dėmesį į teigiamas  vaiko ypatybes, veiklą organizuoti taip, kad ji atitiktų veikloje dalyvaujančių ugdymo dalyvių lūkesčius, poreikius, interesus ir kalbinių gebėjimų lygį, skatintų išgyventi teigiamas emocijas.

6. Stiprinti ir ugdyti vaikų mokymosi motyvaciją taikant inovatyvius ir kūrybiškus ugdymo metodus bei sudarant vaikams sąlygas išgyventi sėkmę veikloje.

 

Projekto vieta: Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namai

Dalyviai: trijų, mišraus amžiaus  grupių, “Lašeliai“, „Sraigiukai“, „Saulutės“ – vaikai. 

Projekto vykdytojai: grupių auklėtojos

Projekto įstaigoje koordinatorė: logoterapeutė Eglė Černiauskaitė

Projekto vykdymo laikas: 2017-2018 mokslo metai

Laukiami rezultatai:

Vaikai :

 

● Pagerės vaikų  sveikata, jų intelektualiniai pažintiniai procesai, bendroji ir smulkioji motorika, kalba.

● Vaikai kūrybiškiau pasakos, rišliau išreikš savo mintis.

● Vaikai geriau artikuliuos garsus ir džiaugsis savo pasiekimais.

● Išgyvens daug teigiamų emocijų, patirs sėkmės jausmą, sustiprės mokymosi motyvacija.

● Turtės vaikų vaizduotė, sustiprės noras aktyviai dalyvauti veiklose, eksperimentuoti, tyrinėti, kritiškai ir kūrybiškai mąstyti.

 

Pedagogai:

 

Ieškant įvairių kūrybiškų ir alternatyvių darbo būdų, vaiko ugdyme ir veiklose naudojant kalbos modelį pagal vaiko amžių, poreikius, interesus ir lūkesčius tobulės pedagogų kompetencija.

 Eiga.

Ugdome kvėpavimo įgūdžius pūtimo būdu.

    Susidomėję vartome knygelę, stebime paveikslėlius, aptariame, ką matome, bandome kuo tiksliau ištarti daiktų ar reiškinių pavadinimus.

Atlikdami pirštukų, veido ir liežuvio mankštelę, laviname kalbos padargus.

    Vaidindami pasaką „Vilkas ir septyni ožiukai“, stengiamės teisingai ir raiškingai tarti tekstą, naudoti šaukinius ar ištiktukus, pasitelkti įvairias emocines išraiškas.

    Aktyvindami savo rankyčių motoriką, mes siekėme lavinti kalbinę raišką, tad su entuziazmu lankstėme, plėšėme, glamžėme bei mėtėme popierių, o netikėtai prieš mus atsiradusius kaštonus, voliojome tarp rankų ir pirštų. Smagiai pasidarbavę, spaudėme grojančios knygelės mygtukus ir klausėmės skambančios muzikėlės garsų. 

Kuriame Kalėdų pasaką.

Tęsdami dalyvavimą tarptautiniame projekte „Vaiko kelias į gražią kalbą“, suskubome sukurti Kalėdų pasaką, kurioje bandėme savarankiškai sugalvoti veiksmo scenarijų ir kiekvieno veikėjo kalbą, kurią stengėmės perteikti kuo raiškingiau ir vaizdingiau, taip pat smagiai vaizdavome pūgą, pūsdami „sniegą“, o po to visi susėdę, vartėme knygutes apie Kalėdas.

Tęsiant dalyvavimą tarptautiniame projekte „Vaiko kelias į gražią kalbą“, dalyvavome muilo burbulų pūtimo veikloje. Visi išsidalinę spalvotus šiaudelius, panardinome juos į muiluotą vandenį ir, kiek įmanydami, pūtėme, sudarydami gausių burbulų putas. Tai smagumėlis!

Veikloje „Siūlai, siūlai susivykit...“ bandėme vyti siūlus ant pagaliukų ar kamuoliukų, suvytus siūlų kamuoliukus ridenome tarp rankų ar vienas kitam. Kartu dainavome daineles greitėjančiu tempu ir atitinkamai lydėjome greitėjančiais vijimo judesiais.

Veikla „Trafaretai“. Piešdami trafaretų pagalba, lavinome savo smulkiąją motoriką, siekiant ne tik išgauti nuostabų vaizdinį, bet ir tokiu būdu skatinti kalbos lavėjimą. Buvo smagu vedžioti trafaretu ir laukti gauto rezultato.

Veikla „Sukam, pilam, beriam, kratom...“

 

  • Užsukame, atsukame buteliuko kamštelį;
  • Beriame po vieną pupas į buteliuką, po to visas išpilame į indą. Kartojam keletą kartų;
  • Pilnu pupų buteliuku muzikuojame/barškiname, dainuodami daineles ar žaisdami žaidimą „Lėtai – greitai“.

    Ir vėl mes lavinome savo kalbą pirštukų miklinimo pagalba. Konstravom neįprastus statinius iš spalvotų konstruktoriaus detalių, šiaudelių bei medinių kampuotų karolių . Vaizdavome laivelius, kranus, bokštus, tvoras ir t.t. Kiekvienas džiaugėmės savo ir draugo gautu statiniu, o žaisdami kartu, bandėme kurti vaidybinius siužetus.

Veikla „Vėrinėliai“. Veriam įvairaus dydžio vėrinius. Puošiamės pačių suvertomis apyrankėmis. Taip miklindami pirštukus, laviname savo kalbą.

Gauti rezultatai: vaikų kalbos ugdymui pasirinkta strategija „Daug takelių į gražią kalbą“ padėjo vaikams veikti įvairiomis kryptimis, lavinti ne tik kalbinius gebėjimus, bet ir meninę bei judėjimo raišką. Vaikai išmoko:

 

  • atlikti rankų, pirštų, kalbos padargų mankšteles;
  • komunikuoti, reiškiant savo mintis bei pastebėjimus;
  • pasitelkti kalbos raiškos elementus sekant pasaką, vaidinant spektaklyje ar skaitant eilėraštį;
  • aktyvinti savo kalbinį kvėpavimą;
  • užsiimti smulkiosios motorikos veikla, skatinant kalbos vystymąsi.