kudikeliai.lt kudikeliai.lt

Skubios pagalbos tel. 865775240

Tel. (8 46) 49 01 90

El. paštas: kudikiu.namai@gmail.com

 

Savaitė be patyčių „Esu įdomus ir nepaprastas“

Projektas: Savaitė be patyčių „Esu įdomus ir nepaprastas“;

Projekto trukmė: kovo 19 d. – 24 d.

Projekto koordinatorė: auklėtoja Raimonda Freitakienė;

Projekto dalyviai: 3 m. – 6 m. vaikai ir auklėtojos;

Metodai: Aiškinimo, demonstravimo, savianalizės, diskusijų, meninės raiškos.

Priemonės: kamuolys,pieštukai, guašas, piešimo ir spalvotas popierius, klijai, žirklės, veidrodėlis, ūgio matuoklė, lazdelė, paruošta medžio dekoracija, magnetinė lenta su magnetinėmis raidelėmis.

Aplinka: įstaigos grupės ir salė;

Projekto tikslas:  siekiant išvengti patyčių, ugdyti vaikuose tinkamo tarpusavio bendravimo suvokimą bei elgseną, išskiriant netinkamo elgesio vienas kito atžvilgiu poveikį ir pasekmes.

Uždaviniai:

 

  • Perteikti netinkamo elgesio vienas kito atžvilgiu poveikį ir pasekmes;
  • Formuoti tinkamo tarpusavio bendravimo suvokimą bei elgseną;
  • Skatinti vaikų komunikaciją patyčių prevencijos tema;
  • Pasitelkti meninę ir žaidybinę formą medžiagos perteikimui;

Projekto veiklos: Veikla „Mano vardas“, Veikla „Mes esame visi skirtingi“, Vaidiname pasaką „Du draugai“, Žaidimų rytmetis „Mes mokame žaisti kartu“, Parodėlė „Mano geriausias draugas“.

Projekto eiga:

Veikloje „Mano Vardas“ susipažįstame su vardų įvairovę, jų kilme, berniukų ir mergaičių vardų skirtumais, mokomės sudėlioti vardus iš raidžių ar parašyti juos kreida ant lentos, taip pat bandėme tarti vardus mažybine forma, stengėmės neiškraipyti draugų vardų. Pasidžiaugę visų vardais, dailiname savo vardo inicialą ant popieriaus lapo, ir parengėme parodėlę „Mano vardo raidelė“

Veikla „Mes visi skirtingi“. Lyginame ne tik mergaičių ir berniukų išvaizdos skirtumus, bet ir kiekvieno individualią išvaizdą: akių spalvą, nosies bei lūpų formą, plaukų ilgį, delnų ir pėdų dydį, kiekvieno ūgį. Aptardami išskiriame kiekvieno draugo išvaizdos privalumus, akcentuojame tai, jog turime priimti kiekvieną tokį, koks jis yra - jį gerbti, nesišaipyti, draugauti.

Veikla “Delniukų medis“. Sakydami „Labas“, draugiškai paduodame ranką ar ja pamojuojame. Norėdami perteikti draugiškumą kitiems, savo delniukų pagalba, dekoravome linksmą medelį, kuris rezultate, tarsi, mojavo mums šakų rankytėmis.

Veikla „Mes mokame žaisti kartu“. Žaisdami įvairius žaidimus, stengėmės gražiai tarpusavyje bendrauti, skubėjome padėti draugui, kantriai laukėme savo eilės, o atliekant vaidmenį, atskleidėme savo gebėjimus, reiškėme savo mintis ir dalinomės šypsenomis ir gera nuotaika.

Paroda „Mano geriausias draugas“. Aptarę draugystės svarbą kiekvienam iš mūsų, stengėmės perteikti meniniuose darbeliuose savo geriausio draugo portretą. 

Gauti rezultatai:

 

  • Vaikai žino tinkamo elgesio taisykles ir netinkamo elgesio pasekmes;
  • Geba palaukti savo eilės;
  • Žino pagalbos kitam vertę;
  • Puoselėja draugiškus santykius;
  • Geba savo jausmus perteikti meniniuose darbeliuose.