kudikeliai.lt kudikeliai.lt

Skubios pagalbos tel. 865775240

Tel. (8 46) 49 01 90

El. paštas: kudikiu.namai@gmail.com

 

Kai užaugsiu kuo aš busiu

TEMA: „Kai užaugsiu, kuo aš būsiu“.

Dalyviai: trijų, mišraus amžiaus (4-6 metukų) grupių, “Lašeliai“, „Bitutės“, „Saulutės“ – vaikai.

Projekto aktualumas:

   Projektas skirtas paskatinti vaikus domėtis įvairiomis profesijomis, suprasti profesijų įvairove.

Vaikai susipažino su odontologo, laivavedžio, pakrantės apsaugos darbuotojo, pardavėjos, skalbėjos, virėjos, staliaus, pardavėjos baristės, gydytojo, mini krautuvo operatoriaus profesijomis.

Smagu vaikams buvo lankytis įstaigos virtuvėje, skalbykloje, gydytojos kabinete.

Vaikai kartu su auklėtojomis rinko informaciją apie įvairias profesijas, atliko apklausas, piešė, žaidė profesijas.

Tikslai:

   Plėtoti ugdytinių kompetenciją, palaikant ir skatinant vaiko natūralų domėjimąsi suaugusiais, padėti suvokti profesinės veiklos naudą ir reikalingumą.

Suteikti žinių apie profesijas, įvairų darbą, jo pavadinimą.

Projekto uždaviniai:

Siekti efektyvių bendravimo ir bendradarbiavimo formų tarp ugdytinių ir pedagogų.

Atkreipti vaikų dėmesį į žmogaus darbą, profesiją.

Kaupti ir sisteminti informaciją apie įvairias profesijas.

Išgyventi išvykų, naujai patirtų įspūdžių džiaugsmą.

Lavinti vaikų fantaziją, kūrybiškumą, saviraišką.

Rengti parodėles apie profesijas.

 

Projekto vykdymo laikas:

2015 06 01 – 2015 10 01 m.