kudikeliai.lt kudikeliai.lt

Skubios pagalbos tel. 865775240

Tel. (8 46) 49 01 90

El. paštas: kudikiu.namai@gmail.com

 

Gamtos dovanos vaikų kūryboje

PAŽINTINIS-KŪRYBINIS PROJEKTAS

TEMA. „GAMTOS DOVANOS VAIKŲ KŪRYBOJE“

Projekto organizatoriai: Auklėtoja Saulutė Salienė ir auklėtoja Dalia Mažūnienė.

 Projekto vykdytojai: Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namų  pedagogai.

 Projekto įgyvendinimo terminai: 2015 m. 10 -12 mėn.

Projekto tikslas:

 · Skatinti pedagogus ir  vaikus pajusti gamtos vientisumą ir harmoniją.

 · Inicijuojant bei organizuojant įvairią tikslingą veiklą: skatinti vaikų kūrybiškumą, grožio, estetikos pajautimą, norą saugoti ir puošti aplinką.

Uždaviniai: Vykdant ugdymo turinio plėtotę:

Prieinama forma ir įvairiais metodais suteikti žinių apie medžius ir jų reikšmę gamtai.

Puoselėti vaiko dvasines, kūrybines galias, globojant gamtą, ugdant meilę jai.

Išugdyti poreikį  stebėti  rudenėjančios  gamtos  reiškinius – ugdyti subjektyvų emocinį teigiamą gamtos ir jos reiškinių vertinimą.

Skatinti pastebėti spalvingus lapus, kaštonus, giles  ir kitokią gamtinę medžiagą, ją  rinkti ir rūšiuoti.

Ugdyti vaikų estetinį jausmą, skatinti iš gamtinės medžiagos  kurti grožį savo grupės ir mūsų įstaigos aplinkoje.

Ugdyti kūrybiškumą, pastabumą, mąstymą.

Ugdyti ekologinio elgesio pradmenis, sudarant palankias sąlygas vaikams tyrinėti, bandyti, įgyti naujų žinių.

Ugdyti bendradarbiavimą kūrybinėje veikloje.

Projekto apibendrinimas:

    Šiemet buvo nuostabus ruduo, su vaikais džiaugėmės auksinio rudens spalvomis, miško dovanomis. Dažnai išvykdavome į mišką, prie jūros. Vaikai iš prigimties pastabūs, rasdavo ir rodydavo kitiems įdomius spalvų derinius rudens numargintuose lapeliuose. Rungtyniavo, kuris daugiau į kibirėlį ar kišenes pririnks gilių, kaštonų, kankorėžių. Patiko vaikams dėlioti savo surinktus lapelius į knygas džiovinimui. Įdomiausia buvo stebėti kaip jie atsimena, kuris kokį lapelį rado, kai juos naudojome veikloje. Kiekvienas savo darbelyje stengėsi naudoti tai, ką jis pats surado.

      Pasisekė suorganizuoti vaikų darbelių numatytas parodas, į šį projektą įsijungė visas pedagogų kolektyvas. Veiklose naudojo gamtinę medžiagą kaip priemones skaičiavimui, aplikavimui, raidžių pažinimui, įstaigos puošimui, o svarbiausia vaiko kūryboje. Vaikas kurdamas išsilaisvina nuo bet kokių minčių primetimo, leiskime vaikui kurti tai ką jis tuo metu sugalvojo ir jis jums papasakos istoriją, kurios mums pedagogams tikriausiai nelemta sukurti.