kudikeliai.lt kudikeliai.lt

Skubios pagalbos tel. 865775240

Tel. (8 46) 49 01 90

El. paštas: kudikiu.namai@gmail.com

 

Akmenukas kišenėje

Projektas „Akmenukas kišenėje“

 

Tema: „Akmenukas kišenėje“

Idėja: pateikti vaikams daugiau žinių apie akmenis, jų savybes bei sudaryti galimybę kūrybiškai veikti su jais.

Projekto koordinatorė: auklėtoja Raimonda Freitakienė

Projekto dalyviai: įstaigosauklėtojos ir 2 – 6 metų vaikai.

Projekto trukmė: 2017 metų birželio 05 d. iki rugpjūčio 30 d.

Tikslas: įtraukiant vaikus į kūrybinę veiklą su akmenukais, ugdyti vaiko pažinimo, sensorinio bei estetinio suvokimo, komunikavimo, kūrybiškumo kompetencijas.

Uždaviniai:

 

 • Supažintinti vaikus su akmenų įvairove bei jų nauda žmogui;
 • Skatinti bei turtinti vaikų kalbinę raišką aptariant akmenų formą, spalvas, dydį;
 • Lavinti orientaciją mažoje erdvėje, dėmesį, pastabumą;
 • Panaudoti visas reikiamas priemones kūrybinei veiklai su akmenukais;
 • Ugdyti vaikų meninius gebėjimus (vaidyboje, dailėje, muzikoje) naudojant akmenukus;
 • Surengti vaikų darbelių parodą „Linksmi akmenukai“;
 • Suteikti vaikams naujų potyrių, džiaugių emocijų.

 

Priemonės: akmenukai, guašas, spalvotas lakas, popierius, klijai, siūlai, vata, įvairių dydžių dėžutės, smėlis, vanduo.

Aplinka: paplūdimys, įstaigos kiemas, grupės, salė.

Metodai: pokalbio,aiškinimo, demonstravimo, tyrinėjimo, analizės, muzikavimo, dailės, vaidybos.

Ugdomos kompetencijos: pažinimo, komunikavimo, meninės raiškos.

Laukiami rezultatai:

 

 • Gebės lyginti, skirti bei įvardinti akmenukų dydį, formą, spalvą;
 • Žinos, kam žmonės naudoja akmenis;
 • Gebės akmenukus panaudoti kūrybiškų idėjų įgyvendinimui;
 • Taikys savo meninius gebėjimus akmenukų apipavidalinimui;
 • Išgyvens naujus įspūdžius bei geras emocijas.

 

Projekto eiga:

Akmenukų rinkimas ir aptarimas:

 

 • Vykdoma praktinė akmenukų rinkimo veikla prie jūros;
 • Pravedami pokalbiai apie akmenų įvairovę (spalvas, dydį, formą) turtinant vaikų kalbą būdvardžiais (didelis, mažas, didesnis, didžiausias, kampuotas, lygus, grublėtas, skylėtas, tamsus, šviesus, rausvas ir pan.);
 • Vykdomas akmenų lyginimas išryškinant jų tarpusavio skirtumus: švelnus – šiurkštus, lygus - grublėtas, šviesesnis – tamsesnis, didžiulis – mažytis ir pan.
 • Akmenukų dėliojimas. Jų dėliojimas plokštumoje pagal žodinę instrukciją (kairėje, dešinėje, vieną ant kito ir t.t.). Sudedami akmenukai į horizontalią ir vertikalią eilę pagal dydį bei spalvą. Iš akmenukų dėliojamos geometrinės figūros (kvadratas, apskritimas, trikampis, stačiakampis). Dedami akmenėliai skaičiuojami.

Veikla “Emocijos ant akmenukų”:

 

 • Nagų lako pagalba, ant vieno akmenuko perteikiama atitinkama veido emocinė išraiška, o ant kito – atvaizduojami kūno rūbeliai;
 • Sudėliojamas iš dviejų akmenukų žmogaus vaizdinys;
 • Aptariamos pavaizduotos veido emocinės išraiškos, bandoma jas atvaizduoti savuose veiduose.

Veikla „Taškuoti skaičiai ir raidės“:

 

 • Flomasterių pagalba, ant akmenukų piešiamos taškučių eilės;
 • Dėliojami skaičiai bei raidės atitinkamai pagal taškuotas eilutes;
 • Skaičiuojami taškučiai ant kiekvieno akmenuko.

Veikla „Akmenukų skaičiuotė“:

 

 • Akmenukai dėliojami pagal dydį bei popierinio skrituliuko spalvą;
 • Skaičiuojami maži, o po to dideli akmenukai;
 • Su akmenukais vykdomi atimties ir sudėties veiksmai.

Veikla „Mažieji kelininkai“:

 

 • Aptariami automobilinių kelių ypatumai. Stebimi paveikslėliuose miesto gatvių vaizdiniai. Nusprendžiama, kokį automobilių kelią vaikai norės sudėlioti iš akmenukų.
 • Akmenukų pagalba vykdoma praktinė kelio modeliavimo veikla. Mokomasi orientuotis erdvėje (akmenuką dėti iš dešinės ar kairės, vieną paskui kitą, palikti tarpą ir pan.), veikti komandoje (neskubėti, sulaukti savo eilės, padėti draugui ir t.t.), komunikuoti tarpusavyje (kalbėti negarsiai, išklausyti draugą, patarti ir pan.).
 • Aptariamas gautas rezultatas (automobilinio kelio forma, dydis). Pasirenkamos atitinkamo dydžio žaislinės mašinėlės.
 • Žaidimai. Sumodeliuotu keliu vaikai vežioja žaislines mašinėles, patys kuria taisykles, bendrauja tarpusavyje.

Veikla „Muzikuojame akmenukais“.

 

 • Garsų klausymasis barškinant akmenukus į skirtingų faktūrų daiktus (akmenį, stiklainį, plastmasinį kibirėlį, medinę, kartoninę dėžutes, metalinį indą ir t.t.);
 • Skleidžiamų akmenukų garsų įvardinimas (skardus, duslus, tylus ir t.t.);
 • Vaikų muzikinės interpretacijos akmenukų ir skirtingų faktūrų daiktų pagalba. 

Veikla „Vaidiname pasaką „Šeima“ “:

 

 • Padekoruotų akmenukų ir vaikų pasiskirstymas vaidmenimis;
 • Padekoruotų akmenukų pagalba, vaikai savarankiškai kuria pasakos siužetą „Šeima“ ;
 • Vaikai vaidina stalo teatrą mokydamiesi bendravimo ir vaidybos meno.

Projekto „Akmenukas kišenėje“ gauti rezultatai:

 

 • Geba lyginti, skirti bei įvardinti akmenukų dydį, formą, spalvą;
 • Skaičiuoja akmenukus nuo 3 iki 10;
 • Žino, kam žmonės naudoja akmenis;
 • Geba akmenukus panaudoti kūrybiškų idėjų įgyvendinimui;
 • Geba taikyti savo meninius gebėjimus akmenukų apipavidalinimui;
 • Žino ir skiria akmenukų barškinimo skleidžiamus garsus ir jų įvardinimus;
 • Moka orientuotis mažoje erdvėje dėliojant akmenis skirtingomis figūromis.