kudikeliai.lt kudikeliai.lt

Skubios pagalbos tel. 865775240

Tel. (8 46) 49 01 90

El. paštas: kudikiu.namai@gmail.com

 

VYKDOMAS PROJEKTAS. NEMOKAMA LAIKINO ATOKVĖPIO PASLAUGA

Logo12Logo13

VYKDOMAS PROJEKTAS. NEMOKAMA LAIKINO ATOKVĖPIO PASLAUGA

    Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namai nuo 2018 m. rugsėjo 17 d. Klaipėdos regione pradeda teikti nemokamą laikino atokvėpio paslaugą proto ar (ir) psichikos negalią turintiems vaikams, jų šeimos nariams, tėvams ar globėjams. Paslauga teikiama vykdant institucinės globos pertvarkos projektą „Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos sąlygų sukūrimas Lietuvoje“.

Paslaugos teikimo tikslas – suteikti šeimos nariams trumpalaikį poilsį ir padėti atgauti energiją, jėgas, suteikiant galimybę dalyvauti darbo rinkoje, sociokultūriniame visuomenės gyvenime.

Paslauga bus teikiama ne mažiau kaip 14 vaikų. Vienam paslaugos gavėjui teikiamos paslaugos vidurkis yra 252 valandos per visą paslaugos teikimo laikotarpį.

Iš viso suteiktos paslaugos kiekis yra 3528 valandos visiems gavėjams ne ilgesniame kaip 12 mėnesių laikotarpyje.

 

Paslauga paslaugos gavėjui teikiama iki 24 valandų per parą / 7 parų per savaitę, atsižvelgiant į paslaugos gavėjo (jo šeimos, tėvų ar globėjų) poreikį.

 

Norintys gauti paslaugą tėvai/globėjai turi kreiptis į įstaigą, pateikti paslaugos gavėjo neįgaliojo pažymėjimą ir sveikatos formą Nr. 027/a.

 

Paslaugos gavėjai neturi būti anksčiau gavę nei laikino atokvėpio įstaigoje namų aplinką atitinkančioje aplinkoje, nei laikino atokvėpio asmens namuose paslaugos, kuri būtų buvusi finansuojama iš Projekto lėšų!

Susidomėjusius prašome kreiptis telefonu: (846) 490190, mob. 865775208 arba el. paštu: kudikiu.namai@gmail.comatokvepis@kudikeliai.lt

Kontaktinis asmuo: soc. darbuotoja Ginta Stončiuvienė