kudikeliai.lt kudikeliai.lt

Skubios pagalbos tel. 865775240

Tel. (8 46) 49 01 90

El. paštas: kudikiu.namai@gmail.com

 

Socialinės globos skyrius

Socialinės globos skyrius

Kūdikių namų padalinys, teikianti trumpalaikės socialinės globos „atokvėpio“ paslaugą šeimoms, auginančioms vaiką su sunkia negalia iki 12 metų bei nuo 12 iki 18 metų su fizine (judesio) negalia arba kompleksine (fizine ir psichine/protine) negalia.

SKYRIAUS TIKSLAS

Gerinti kompleksiškai teikiamų paslaugų prieinamumą ir gyvenimo kokybę šeimai, auginančiai vaiką su specialiaisiais poreikiais, emocijų ir elgesio sutrikimais ir sunkia negalia, atsižvelgiant į individualius vaiko poreikius.

PASLAUGOS TRUKMĖ:

 

 • ne trumpiau kaip 12 val. per parą;
 • 6 mėnesiai per metus;
 • 5 paros per savaitę.

 

Mokėjimo dydis už trumpalaikę socialinę globos paslaugą neturi viršyti 80 procentų vaiko mėnesinių pajamų. Likusią mokesčio dalį dengia miesto/rajono savivaldybė.

 

Tėvai/globėjai vaiko gyvenamą vietą deklaravę Klaipėdos mieste dėl atokvėpio paslaugos gavimo kreipiasi į Klaipėdos miesto socialinės paramos skyrių (Vytauto g. 13, Klaipėda).

Tėvai/globėjai vaiko gyvenamą vietą deklaravęs LR dėl atokvėpio paslaugos gavimo kreipiasi į to miesto/rajono Socialinės paramos (rūpybos) skyrius.

 

DOKUMENTAI REIKALINGI KREIPIANTIS Į SOCIALINĖS PARAMOS (RŪPYBOS) SKYRIŲ:

 

 1. Prašymo-paraiškos socialinėms paslaugoms gauti forma (gali būti pildoma vietoje).
 2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 3. Vaiko gimimo liudijimą.
 4. Vaiko neįgaliojo pažymėjimą.
 5. Vaiko neįgalumo lygio pažymą.
 6. Vaiko specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos) ar slaugos poreikio nustatymo pažymos kopiją (jei išduota).
 7. Medicinos dokumentų išrašą (F 027/a).
 8. Įgaliojimą atstovauti vaiką (jeigu asmuo tokį turi).

 

SOCIALINĖS GLOBOS SKYRIAUS SPECIALISTAI:

 Darbuotojai

Vyr. socialinis darbuotojas

Užimtumo specialistas

Bendrosios praktikos slaugytojas

Bendrosios praktikos slaugytojos padėjėjas

Socialinio darbuotojo padėjėjas

Dietistas

Sveikatos priežiūros specialistai:

Psichologas

Kineziterapeutas

Logoterapeutas

Ergoterapeutas

Masažuotojas

  

ATVYKSTANT Į SOCIALINĖS GLOBOS SKYRIŲ TURĖTI:

 

 • Vaikui individualiai priežiūrai reikalingas higienos priemones (dantų pastą, dantų šepetėlį ir kt.).
 • Vaiko rūbus, avalynę, šlepetės, pižamą.
 • Gydytojo paskirtus medikamentus (jeigu tokie paskirti).
 • Specialias priemones, kurios palengvina vaiko buitį (pvz.: neįgaliojo vežimėlį, klausos aparatą ir kt.).

 

Daugiau informacijos tel. (846) 49 01 90, mob. 865775208 arba rašyti el. p. atokvepis@kudikeliai.lt

 

 

 


 

Pailsėję tėvai – laimingi vaikai!