kudikeliai.lt kudikeliai.lt

Skubios pagalbos tel. 865775240

Tel. (8 46) 49 01 90

El. paštas: kudikiu.namai@gmail.com

 

Paliatyviosios pagalbos skyrius

PALIATYVIOSIOS PAGALBOS SKYRIUS - teikia NEMOKAMĄ  finansuojamą iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų specializuotą ambulatorinę Paliatyviąją pagalbą vaikams nuo gimimo iki 18 m.

PALIATYVIOSIOS PAGALBOS TIKSLAS aktyvi ir visapusiška pagalba vaikui ir šeimai, užtikrinanti kuo geresnę gyvenimo kokybę, tenkinant kūno, proto ir sielos poreikius, susidūrus su gyvybei grėsmingomis ligomis.

Paliatyviąją pagalbą teikia profesionali, motyvuota, kompetetinga asmens sveikatos priežiūros specialistų komanda: vaikų ligų gydytojas, bendrosios praktikos slaugytojas, socialinis darbuotojas, slaugytojo padėjėjas.

AMBULATORINĖS SPECILIZUOTOS PALIATYVIOSIOS PAGALBOS PASLAUGOS TEIKIAMOS :

Vaikų ligų gydytojas, atsižvelgdamas į paciento sveikatos būklę, į paciento artimųjų pageidavimą, parenka Paliatyviosios pagalbos paslaugų teikimo formą:

 

 • ambulatorinė Paliatyvioji pagalba įstaigoje (darbo dienomis nuo 8 val. iki 16 val.)
 • ambulatorinė Paliatyvioji pagalba paciento namuose
 • ambulatorinė Paliatyvioji pagalba dienos stacionare (darbo dienomis nuo 7 val. iki 19 val.).

 

Paslaugos teikimo forma priklauso nuo paciento sveikatos būklės, gali būti koreguojama.

 

 • Vaikų ligų gydytojas teikia kvalifikuotą pagalbą ir sprendžia vaikų sveikatos priežiūros, gydymo klausimus. Gydymo procese siekiama apsaugoti nuo ligos paūmėjimo ar esamų simptomų progresavimo, palaikant abipusi pasitikėjimą bei šiltus žmogiškus santykius su vaiku ir jo artimaisiais.
 • Slaugos paslaugą teikia bendrosios praktikos slaugytojai. Siekdami užtikrinti optimalią vaiko sveikatos būklę, tenkinti pagrindinius vaiko fiziologinius, psichologinius poreikius jie įgyvendina slaugos procesą. Sistemingai vertindami vaiko sveikatos būklę atlieka slaugos planavimą, įgyvendinimą ir slaugos rezultatų vertinimą. Tuo tikslu slaugytojai sudaro slaugos planą, jį įgyvendina, analizuoja ir įvertina slaugos veiksmingumą. Metodiškai vykdo gydytojų pakyrimus, techniškai ir saugiai atlieka slaugos procedūras.
 • Socialinė pagalba teikiama kaupiant ir analizuojant informaciją apie vaiką ir šeimą, atliekant socialinių paslaugų poreikio vertinimą, organizuojant ir koordinuojant socialinių paslaugų teikimą; tarpininkaujant tarp sveikatos priežiūros personalo ir paciento. Socialinis darbuotojas užtikrina sklandų bendradarbiavimą tarp vaiko šeimos ir kitų sričių specialistų atstovaujant vaiko ir jo šeimos interesus
 • Teikiami religiniai patarnavimai ir dvasinė pagalbą  pageidaujantiems šeimos nariams.

Paliatyviosios pagalbos paslaugos teikiamos šeimos / vaikų ligų gydytojui siuntimu (F Nr. 027/a).

Atmintinė siunčiantiems gydytojams

ATMINTINĖ SIUNČIANTIEMS GYDYTOJAMS

 

Specializuotos paliatyviosios pagalbos paslaugos teikiamos vaikams nuo gimimo iki 18 m.
Siuntime nurodoma:

 •  
 • trumpa anamnezė, objektyvūs duomenys,
 • diagnozė, dėl kurios pacientui būtina paliatyvioji pagalba,
 • taikytas gydymas,
 • atlikti tyrimai, patvirtinantys paliatyviosios pagalbos būtinumą,
 • siuntimo tikslas, jį išdavusio gydytojo bei kitų gydytojų specialistų išvados pagal medicinines indikacijas dėl paliatyviosios pagalbos paslaugų teikimo;
 • bendrojo kraujo, šlapimo, elektrokardiogramos, jeigu reikia, ir kitų tyrimų rezultatai.

 

GYDYMO IR SLAUGOS METODAI:

paciento sveikatos būklės vertinimas, reikiamų tyrimų ir stebėsenos skyrimas;

gydymas vaistais;

  • slaugos poreikių nustatymas ir jų įgyvendinimas (gyvybinių veiklų vertinimas ir stebėjimas, slaugos plano sudarymas, paciento asmens higiena, pragulų profilaktika ir kt.);
  • psichologinė pagalba, individuali ar grupinė psichoterapija pacientui ir (arba) jo artimiesiems;
  • socialinių poreikių vertinimas bei stebėjimas, socialinės pagalbos planavimas ir teikimas, tarpininkavimas sprendžiant socialines problemas;
  • paciento ir jo artimųjų mokymas;
  • dirbtinė plaučių ventiliacija;
  • deguonies terapija;
  • antivirusinis, chemoterapinis gydymas;
  • enterinis ir (ar) parenterinis maitinimas;
  • žarnyno valymas;
  • invazinės skausmo malšinimo paslaugos;
  • besikaupiančių skysčių šalinimas iš kūno ertmių (pilvo, krūtinplėvės ir kt.);
  • stomų ir dirbtinių angų priežiūra;
  • skrandžio ir dvylikapirštės žarnos zondavimas;
  • skysčių išsiurbimas iš kvėpavimo takų;
  • šlapimo pūslės kateterizavimas;
  • alternatyvus gydymas ne vaistais;
  • masažas, kineziterapija, ergoterapija, fizioterapija ir kt.;
  • žaizdų, opų, pragulų priežiūra.

Pacientų tėvai/globėjai kreipiasi į įstaigos paliatyviosios pagalbos skyrių, pateikdami šiuos dokumentus:

 

 • vaiko asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (gimimo liudijimą, pasą ar asmens tapatybės kortelę),
 • šeimos / vaikų ligų gydytojo užpildytą medicininę formą (F Nr. 027/a),
 • jei vaikui teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas neįgalumo lygis, specialieji nuolatinės priežiūros arba slaugos poreikiai – tai patvirtinančius dokumentus.

REGISTRACIJA IR IŠSAMI INFORMACIJA TEIKIAMA:

tel 8 6 98 82377 darbo dienomis nuo 8 val. iki 16 val. el.p renata.kairiene@kudikeliai.lt 

ADRESAS:

Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namai

Paliatyviosios pagalbos skyrius tel.8 6 577 5240

Turistų g. 28,

Klaipėda