kudikeliai.lt kudikeliai.lt

Skubios pagalbos tel. 865775240

Tel. (8 46) 49 01 90

El. paštas: kudikiu.namai@gmail.com

 

Ugdymo paslaugos

,,Bitutės“ gr.

Žalios vasarėlės vaikai!                         

Bitutės sparneliais plazdenam.              

Dienas mes čia leidžiam linksmai.        

Prie jūros saulutę ridenam.                    

,,Lašeliai“ gr.

Esam dideli, maži,                                     

Šio pasaulio dalimi.                                   

Norim meilės, šilumos                               

Ir palaikančios „jėgos“.                              

Sraigiukai“ gr.

Kaip sraigiukai ropinėjam,

Lendam, lipam, vaikštinėjam...

Valgome tikrai už du!

Augame visi kartu!

    Įstaigoje suformuotos keturios grupės. Mažiausi globotiniai nuo gimimo iki 2 metų apgyvendinami „Sraigiukų“  grupėje. Kiek ūgtelėję vaikai nuo 2 iki 7 metų amžiaus, jaukiai įsikuria „Bitučių“ grupėje.  Vaikai, kuriems teikiamas nepertraukiamas gydymas, slauga, priežiūra, reabilitacija, gyvena „Lašelių“ grupėje. Siekiant suformuoti ir palaikyti tamprų giminystės ryšį, broliukai ir sesutės apgyvendinami kartu. Turime erdvias, spalvingas, jaukias, pritaikytas visapusiškam vaikų vystymuisi bei jų poreikių tenkinimui patalpas. Didelis dėmesys skiriamas vaikų saugios gyvensenos užtikrinimui. Visose grupėse sudaryta galimybė vaikams ugdyti(-s) meninę, pažinimo, komunikavimo, socializacijos kompetencijas. Grupėse gausu vaikų saviraišką žadinančių ir palaikančių žaislų bei kūrybą skatinančių ugdymo priemonių. Vaikai turi galimybę tęsti žaidybinę veiklą lauko žaidimų aikštelėse. Ugdymo procesas vykdomas remiantis įstaigos parengta „Ikimokykline ugdymo programa“ bei pritaikytomis individualiomis ugdymo programomis, skirtomis specialiuosius ugdymosi poreikius turintiems vaikams. Profesionalūs, kompetetingi pedagogai, keldami kvalifikaciją, taiko naujoves vaikų ugdymo procese, sudomina ugdytinius žaismingomis ugdymo veiklomis, inicijuoja vaikų dalyvavimą pažintiniuose ugdymo projektuose, organizuoja šventinius renginius bei edukacines išvykas. Vaikams diegiami savisaugos, savitarnos, higienos įgūdžiai, formuojamas estetinio grožio suvokimas bei etinių normų laikymasis. Čia taip pat rūpinamasi vaikų sveikata, taikant ligų prevenciją, propaguojant sveiką mitybą ir aktyvų gyvenimo būdą. Vaikams, turintiems sunkią negalią, ugdymo namie paslaugas teikia Klaipėdos „Medeinės“ mokyklos mokytojai. Įstaigoje sudaromos ir nuolat palaikomos sąlygos vaikams integruotis tiek įstaigos bendruomenėje, tiek  visuomenėje už įstaigos ribų. Vaikų priežiūros ir socializacijos procese aktyviai dalyvauja savanorišką veiklą vykdantys asmenys.

Vaikai čia jaučiasi saugūs, linksmi ir laimingi.