kudikeliai.lt kudikeliai.lt

Skubios pagalbos tel. 865775240

Tel. (8 46) 49 01 90

El. paštas: kudikiu.namai@gmail.com

 

Socialinės

Kiekvienas į Sutrikusio vystymosi kūdikių namus atvykęs vaikutis darbuotojų sutinkamas ir apglėbiamas šiluma, pagarba ir meile. Didelį dėmesį teikdami vaiko adaptaciniam periodui, saugios aplinkos sukūrimui, jausmų raiškai, kartu siekiame užtikrinti lygiateisį ir pilnavertį vaiko poreikių tenkinimą. Bendromis pastangomis darbuotojai kuria vieną esminių vaiko socializacijos veiksnių – bendruomenės ryšius, kad vaikas, augdamas be tėvų meilės, užuojautos, neturėdamas prieraišumo jausmo gebėtų įsilieti į visuomenę ir perimti jos socialines ir dorovines vertybes.
Tuo tikslu kvalifikuota specialistų komanda teikia kokybiškas apgyvendinimo, bendravimo, nuolatinės priežiūros, aprūpinimo drabužiais ir avalyne, maitinimo, transportavimo, konsultavimo – informavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo, kasdieninių gyvenimo įgūdžių formavimo ir palaikymo, laisvalaikio organizavimo, sveikatos priežiūros, reabilitacijos, ugdymo, socialinio darbo ir socialinės globos paslaugas ankstyvojo amžiaus tėvų globos netekusiems vaikams.