kudikeliai.lt kudikeliai.lt

Skubios pagalbos tel. 865775240

Tel. (8 46) 49 01 90

El. paštas: kudikiu.namai@gmail.com

 

KOMPLEKSINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS

KOMPLEKSINIŲ PASLAUGŲ VAIKŲ DIENOS UŽIMTUMO CENTRAS Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namų padalinys, teikiantis Klaipėdos miesto bendruomenės vaikams bei jų šeimoms kompleksines paslaugas.

 

Kompleksinių paslaugų vaikų dienos užimtumo centro veiklos tikslas – teikti kompleksines sveikatos priežiūros, užimtumo ir socialines paslaugas 3-6-erių metų amžiaus vaikams, kuriems nustatyti mišrūs specifiniai raidos sutrikimai (F83) ir/ar įvairiapusiai raidos sutrikimai (F84), ir jų šeimoms.

 

Kompleksinių paslaugų centre paslaugas vaikams teikia kvalifikuotų specialistų komanda:

psichologė – Maria Burkovskaya;

logopedė – Evelina Rimeikytė;

ergoterapeutas – Martynas Draukšas;

kineziterapeutė – Giedrė Šiudeikytė;

socialinė darbuotoja – Gintarė Kailiūnaitė;

Auklėtojos – Daiva Ruginienė, Irena Nugarienė;

Auklė – Andžela Gaudiešienė.

 

Paslaugų gavimui registruojami vaikai, turintys gydytojo siuntimą (F. Nr. 027/a).

Siuntime turi būti nurodyti šie duomenys:

 

1.  diagnozė (F83; F84);

2.  siuntimo tikslas;

3.  žinomų gretutinių ligų trumpa anamnezė;

4.  teiktos vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos paslaugos, išvados ir rekomendacijos;

5.  atliktų testų, diagnostinių tyrimų rezultatai.

 

Sutarties pasirašymui Vaiko atstovai pateikia šiuos dokumentus:

 

  • vaiko gimimo liudijimą ar gimimo įrašą;
  • vaiko atstovo asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus;
  • prašymą gauti paslaugas;
  • vaiko neįgalumo dokumentus: neįgalumo lygio pažymą, specialiųjų poreikių nustatymo pažymą (jeigu turi);
  • Pedagoginės psichologinės tarnybos pažymą ir išvadas dėl specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo (jeigu turi);
  • pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą;
  • kitus dokumentus (jeigu reikia).

   

Registracija ir išsami informacija teikiama telefonu:(846) 490190 arba el. paštu: kudikiu.namai@gmail.com

Kompleksinių paslaugų vaikų dienos užimtumo centro telefonas: 8657 78366

Adresas: Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namai, Turistų g. 28, Klaipėda