kudikeliai.lt kudikeliai.lt

Skubios pagalbos tel. 865775240

Tel. (8 46) 49 01 90

El. paštas: kudikiu.namai@gmail.com

 

Apie mus

Nuostabiame Girulių gyvenvietės kampelyje 1946 metais įkurti Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namai. Nuo 1971 metų įstaiga paslaugas pradėjo teikti tipinio vaikų darželio patalpose. Vidaus projektas neatitiko vaikų apgyvendinimo ir sveikatos priežiūros paslaugų teikimo poreikio, todėl nuolat buvo tobulinamas. 2008 - 2010 metais įgyvendinus projektus iš Europos Sąjungos lėšų renovuoti du pastatai.

Įstaigai vadovavo: iki 1992 metų nusipelniusi gydytoja Sofija Vikšraitienė; 1992 -2011 m. vyriausioji gydytoja Irena Genytė; nuo 2012 metų lapkričio mėnesio direktorės pareigas eina Aušra Nikolajevienė.

Klaipėdos sutrikusio vystymosi Kūdikių namai yra savivaldybės biudžetinė sveikatos priežiūros įstaiga, teikianti sveikatos priežiūros, ankstyvosios reabilitacijos, socialines bei ugdymo paslaugas vaikams nuo gimimo iki 7 metų (su negalia ir be jos) ir vaikams su negalia iki 18 metų.

Nuo 2018 metų sausio 01 d. įstaigoje patvirtintas vietų skaičius - 34. Grupės suformuotos atsižvelgiant į vaikų amžių, giminystės ryšį, sveikatos sutrikimus.

Į Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namus vaikai atvyksta iš šeimų, kurios susiduria su sociodemografinėmis rizikomis: skurdu, nedarbu, priklausomybe alkoholiui ar narkotikams,  vaikų nepriežiūra, skyrybomis ir kt. Visi šie veiksniai daro neigiamą įtaką  vaikų priežiūrai, raidai, sveikatai, socializacijai.

Kūdikių namai siekia, kad įstaigoje apgyvendintiems vaikams būtų sudarytos sąlygos jų visapusiškam fiziniam, socialiniam, psichologiniam vystymuisi. Nesant galimybei vaikams grįžti į biologinę šeimą, siekdami apginti jų teisėtus interesus augti pilnavertėje šeimoje, bendradarbiaudami su Vaikų teisių apsaugos skyriais ir kitomis institucijomis, Kūdikių namai siekia vaikus išleisti į įvaikintojų ar globėjų šeimas. Nuo Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo į įstaigą atvyko 949 vaikai, 136 vaikai apsigyveno globėjų šeimose, 170 vaikų priglaudė lietuvių įvaikintojų šeimos ir 174 išvyko į užsienio piliečių šeimas. Net 316 vaikučių grįžo pas biologinius tėvus, o 169 papildė kitų globos įstaigų auklėtinių gretas.

Vykdydami savo funkcijas glaudžiai bendradarbiaujame su kitomis sveikatos priežiūros, švietimo ir globos įstaigomis, miestų ir rajonų vaikų teisių apsaugos skyriais, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba, BĮ Šeimos ir vaiko gerovės centru ir kitomis įstaigomis. Džiugu, kad mus aplanko geros valios žmonės, įmonių, organizacijų atstovai. Be to talkininkauja savanoriai studentai, moksleiviai, taip pat studentai, atliekantys praktiką.

Misija

Misija - užtikrinti Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namuose augantiems vaikams geresnę  gyvenimo kokybę, siekiant sumažinti socialinę atskirtį.